„Rail Baltica 1” statyba

Užsakovas

Darbų vieta

Mauručių, Kazlų Rūdos, Vinčų, Marijampolės geležinkelio stotyse, tarpstočiuose Kazlų Rūda–Mauručiai, Kazlų Rūda–Marijampolė, Marijampolė–Šeštokai.

Atlikti darbai

Nutiesta 48,6 km naujo 1 435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio;
Rekonstruota 42,2 km esamų 1 520 mm vėžės pločio geležinkelių kelių;
Įrengta naujų 43 vnt. iešminių pervadų;
Rekonstruota 4 vnt. pervažų;
Įrengta 10 km triukšmą slopinančių sienučių.