Aplinkos apsauga

Aplinkos būklė yra vienas svarbiausių veiksnių, veikiančių žmogaus savijautą bei raidą. Suprasdami tai, skiriame ypatingą dėmesį ekologinių problemų sprendimui bei prevencijai. Įmonės tikslas – organizuoti veiklą orientuojant į mus supančios aplinkos būklės gerinimą bei taršos prevencijos priemonių taikymą, siekiant sumažinti neigiamą įmonės poveikį aplinkai.
2010 m. įmonėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus.
Įmonė nuolat gerina aplinkos apsaugos būklę bei taršos prevencijos priemonėmis saugo savo bendrovės darbuotojų bei aplinkinių žmonių sveikatą ir mažina neigiamą poveikį gamtai. Aplinkos apsaugos vadybos sistema padeda bendrovei sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, sumažinti atliekų tvarkymo kaštus, gerinti darbo sąlygas, užtikrinti verslo plėtrą bei padeda išlikti konkurencingai.