Visų tipų bėgių suvirinimas

TERMITINIS BĖGIŲ SUVIRINIMAS

Top Rails viena pirmųjų įmonių Lietuvoje pradėjusi vykdyti termitinio suvirinimo darbus, o per pastaruosius 10 metų suvirinta daugiau kaip 5 000 sandūrų. Termitinio suvirinimo darbai pradėti vykdyti nuo 1996 metų, o Top Rails darbuotojų kvalifikacija atitinka tarptautinius suvirintojams termitu keliamus reikalavimus. Top Rails specializuojasi geležinkelio, tramvajaus bei pokraninio kelio profilio bėgių suvirinime.
Didelis dėmesys skiriamas tarptautinei rinkai, analizuojami kitose šalyse naudojami suvirinimo metodai ir suvirintojams keliami kvalifikaciniai reikalavimai. Esame atlikę virinimų darbus Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje bei Latvijoje bei Skandinavijos šalyse. Terminis bėgių suvirinimas yra atliekamas vadovaujantis standartų EN 14730-1:2017 ir EN 14730-2:2017 bei taisyklių 114/K „Bėgių termitinio suvirinimo taisyklės“ reikalavimais.
Termitinio bėgių suvirinimo medžiagų, įrangos ir suvirintojų kvalifikacijos kėlimo klausimais įmonė bendradarbiauja su Goldschmidt Thermit grupės nare Elektro-Thermit GmbH & Co. KG bei DELACHAUX grupės narė Railtech Deutschland GmbH patenkanti po prekės ženklu PANDROL.
Nuo 2018 m. vasario mėn. 1 d., įmonė Top Rails tapo Railtech Deutschland GmbH atstovais platinant termitinio bėgių suvirinimo medžiagas bei tiekiant įrangą Lietuvos bei Latvijos rinkoms.

ELEKTROKONTAKTINIS BĖGIŲ SUVIRINIMAS

Nuo 2018 m. įmonė pradėjo teikti ir bėgių suvirinimo paslaugas elektrokontaktiniu būdu. Elektrokontaktinis suvirinimas yra atliekamas modernia transportuojama bėgių suvirinimo mašina, turinčia kombinuotą autokelių ir geležinkelio važiuoklę.
Turima įranga leidžia virinti R65, 60E1 ir kt. profilio bėgius. Po bėgių suvirinimo yra atliekamas suvirintų zonų grūdinimas. Visas bėgių suvirinimo procesas yra kontroliuojamas kompiuteriu. Bėgių suvirinimo darbai yra atliekami vadovaujantis standarto EN 14587-2:2009 ir taisyklių 223/K „Bėgių suvirinimo ir ilgabėgių vežimo taisyklės“ reikalavimais.