Darbuotojų sauga ir sveikata

Saugią darbo aplinką mes laikome vienu pagrindinių įmonės prioritetų. Siekdami sukurti saugią ir sveiką darbinę aplinką, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ar sužalojimams darbe, ir iki minimumo sumažinanti darbinei aplinkai būdingų pavojų priežastis, 2010 m. įdiegėme darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą atitinkančią ISO 45001 standarto reikalavimus.
Įmonės skirti specialistai pastoviai analizuoja aplinką, tiria bei vertina galimą riziką darbo vietoje. Kiekvienam darbuotojui stengiamės sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, apmokome dirbti su kasdieninėje veikloje naudojamais įrengimais bei išskirtinai geležinkelio kelių statyboje naudojama technika. Reguliariai tikriname darbuotojų sveikatą, aprūpiname darbuotojus asmeninėms ir kolektyvinėms apsaugos priemonėmis.
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe bei užtikrinti darbų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimą, bendrovės paskirti darbuotojai kartu su partneriais UAB „Tuvlita“, kartą per mėnesį, vykdo vidaus auditą. Per metus bendrovėje atliekama daugiau nei 15 vidaus patikrinimų.