Geležinkelio kelių ir statinių techninė priežiūra

Įmonė ne vienerius metus teikia geležinkelio kelių ir statinių techninės priežiūros paslaugas. Techninę priežiūrą atlieka kvalifikuoti ir atitinkamai atestuoti įmonės darbuotojai. Priežiūra yra atliekama vadovaujantis reglamento STR 01.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ bei LR susisiekimo ministro 2015-02-06 įsakymu Nr.3-88(1.5E) patvirtintų „Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisyklių“ reikalavimais.

Geležinkelių statinių priežiūra pradedama vykdyti susipažinus su geležinkelių infrastruktūros valdytojo parengta ir įgyvendinama saugos valdymo sistema (SVS). Atliekant nuolatines, periodines bei neeilines statinių apžiūras, rezultatai yra pildomi Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje (GERVIS). Geležinkelių kelių ir statinių techninės priežiūros paslaugos yra teikiamos visoje Lietuvos teritorijoje įmonėms, kurios valdo geležinkelių infrastruktūrą.

Įmonė taip pat atlieka neeilines geležinkelių kelių ir kitų statinių apžiūras, jų būklės įvertinimą, auditavimą bei teikia kitas konsultacines paslaugas.