Panerių geležinkelio stoties ožinio krano KK-32M pokraninio kelio paprastasis remontas

Užsakovas

AB „Lietuvos geležinkeliai“;

Vieta

Vilnius;

Atlikti darbai

Pokraninio kelio kapitalinis remontas – 430 m.